Styrelse 

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen har totalt 29 medlemmar (24 kommuner och 5 regioner) i de fem länen Gävleborg, Dalarna, Örebro, Västmanland och Värmland. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbetet vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. Föreningen är organiserad av styrs med hjälp av en politisk styrelse, som ansvarar för föreningens verksamheter. Styrelsen är Intresseföreningens beslutande organ och består av ordinarie ledamöter och ersättare från våra medlemmar.


Verksamhetsplan 
Stadgar


Ledamöter

Jan Bohman, Borlänge kommun (ordf) (S) 
HåGe Persson, Ludvika kommun (M)
Fredrik Rönning, Smedjebackens kommun (S)
Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun (C)
Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun (S)
Marianne Cederhagen Cordes, Kristinehamns kommun (C)
Marino Wallsten, Fagersta kommun (S)
Abbe Ronsten, Säters kommun (S)
Bengt Storbacka, Lindesbergs kommun (S)


Ersättare

Blerta Krenzi, Avesta kommun (S)
Pia Maria Johansson, Nora kommun (LPo)
Åsa Hååkman Eriksson, Filipstads kommun (S)
Hans Jildesten, Region Värmland (S)
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg (S)
Johanna Odö, Norbergs kommun (S)
Anders Lindh, Falu kommun (M)
Jonas Kleber, Lindesbergs kommun (C)
Anders Ceder, Region Örebro län (S)

  
Senast ändrad 2022-05-23 14:05:48