Fokusområde 2021 - 2022 Bergslagens industri

 


Läs mer om regionens exportvärde i rapport från Mellansvenska Handelskammaren här

IUC Sverige
 

Smart och hållbar industri i Bergslagen
 

I anslutning till årsmötet arrangerade vi ett seminarium med koppling till vårt fokusområde 2021-2022 ”Bergslagens industri”.
Inom fokusområdet vill vi på olika sätt uppmärksamma betydelsen av Bergslagen som en industriregion som är viktig för hela Sveriges välstånd.
Vi vill uppmärksamma att Bergslagen är en modern, innovativ och hållbar industriregion som skapar tillväxt.
Vi vill också lyfta fram industrins behov av exempelvis samverkan, välfungerande infrastruktur, hållbara transporter och strategisk kompetensförsörjning för att vara fortsatt attraktiv och konkurrenskraftig.
Vid seminariet uppmärksammades bl a betydelsen av strategiskt samarbete för industrin i Bergslagen, vilka verkliga exportvärden som Bergslagens industri skapar samt aktuella innovationer för att utveckla en hållbar gruvnäring i Bergslagen.

Seminariet inleddes med att Carina Åkerberg, strateg regional utveckling Region Gävleborg, berättade om strategi, framgångsfaktorer och utmaningar för industriell omvandling i Norra Mellansverige.
Norra Mellansverige är EU-programområdet för Gävleborg, Dalarna och Värmland.
Se PPT bilder

Lisa Virén, utvecklingsledare näringslivsutveckling Region Örebro län, informerade om smart specialisering i samarbete i Östra Mellansverige.
Östra Mellansverige består av fem län där bl a Västmanland och Örebro län ingår.
Se PPT bilder

Därefter informerade Antti Vainio, vice vd och näringspolitisk chef Mellansvenska Handelskammaren, om exportindustrins betydelse för vår välfärd utifrån en rapport om regional exportstatistik.
Rapporten visar att Bergslagen är en stark industriregion vilket inte framgår av befintlig officiell exportstatistik från SCB för exempelvis Dalarna.
Se PPT bilder

Seminariet avslutades med att Lotta Sartz, projektledare Swedish Mining Innovation Bergslagen vid Örebro universitet, redovisade hur projektet ska bidra till att Bergslagen blir en konkurrenskraftig och aktiv del av den nationella och hållbara gruvindustrin.
Se PPT bilder