Bruk 2.0  - Hållbar Platsutveckling

Bruk 2.0 är ett utvecklingsprojekt som pågår mellan 2018–2021 och som arbetar med en platsutveckling som ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social. Projektet ska utveckla natur- och kulturmiljöer till besöksmål vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i tre av Bergslagens län. Målet är att skapa en platsutveckling som gör att fler upptäcker och hittar till dessa unika miljöer. Det gör projektet genom att bygga hållbara koncept och skapa affärsmöjligheter i samverkan med regionala och lokala aktörer och entreprenörer. Länsstyrelserna och Region Dalarna är finansiärer och projektägare är Intresseföreningen Bergslaget.Platser som ingår länsvis i projektet:

DALARNA: Silverringen, Husbyringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv
Projektet ska utveckla en ny samverkansform mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna kring hållbar destinationsutveckling där man ”korsbefruktar” kultur och outdoor för att kunna erbjuda ett nytt koncept gentemot besökarna. Projektet ska även stödja entreprenörer på och omkring platserna att utveckla säljbara produkter utifrån det nyframtagna konceptet, som kan marknadsföras och säljas via Visit Dalarna.

VÄSTMANLAND: Strömsholms Kanal
Projektet ska bidra till att utveckla ett vattennära och hållbart boende längs Strömsholms kanal genom att återbruka slussvaktarbostäder till ett samtida unikt boende. Projektet kommer erbjuda ett hållbart boendekoncept och en affärsmodell kopplat till  uthyrning. Utifrån koncept och affärsmodell planeras en succesiv renovering av byggnaderna. Till boendet kopplas aktiviteter och upplevelser längs kanalen – på cykel, till fots, med kanot eller båt.

ÖREBRO: Björskogsnäs, Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden 
Projektet ska tillgängliggöra platsernas berättelser kring Bergslagens råvaror och industrilandskapet för fler besökare genom att utveckla hållbara och klimatsmarta koncept. Utifrån koncepten och i samarbete med lokala och regionala entreprenörer ska projektet medverka till att utveckla nya produkter och paket som sen marknadsförs och säljs via Destination Bergslagen.KUNSKAPSFILM OM PRODUKTUTVECKLING

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling? Se vår senaste kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.


 

DOKUMENTATION 

Dokumentation Västerås 17 september 2019

NYHETSBREV

Vill du följa projektet och ta del av våra nyhetsbrev? Skicka ett mejl till oss så lägger vi till dig i sändlistan.
KONTAKT


Birgitta Wahlberg 
070-620 76 14
Projektet finansieras av:


 

 

Senast ändrad 2020-06-24 15:04:27