Bruk 2.0  - Hållbar Platsutveckling

Bruk 2.0 är ett utvecklingsprojekt som pågår mellan 2018–2021 och som arbetar med en platsutveckling som ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social. Projektet ska utveckla natur- och kulturmiljöer till besöksmål vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i tre av Bergslagens län. Målet är att skapa en platsutveckling som gör att fler upptäcker och hittar till dessa unika miljöer. Det gör projektet genom att bygga hållbara koncept och skapa affärsmöjligheter i samverkan med regionala och lokala aktörer och entreprenörer. Länsstyrelserna och Region Dalarna är finansiärer och projektägare är Intresseföreningen Bergslaget.


Länk till aktuellt nyhetsbrev i Bruk 2.0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se filmen från Bruk 2.0s slutkonferens den 18 november 2021:


Presentation från slutkonferensen kl 10-12


_________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Platser som ingår länsvis i projektet:


DALARNA: Silverringen, Husbyringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv
Projektet ska utveckla en ny samverkansform mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna kring hållbar destinationsutveckling där man ”korsbefruktar” kultur och outdoor för att kunna erbjuda ett nytt koncept gentemot besökarna. Projektet ska även stödja entreprenörer på och omkring platserna att utveckla säljbara produkter utifrån det nyframtagna konceptet, som kan marknadsföras och säljas via Visit Dalarna.  Läs mer här 

VÄSTMANLAND: Strömsholms Kanal
En ny strategi har tagits fram för Borgåsund i syfte att ge en tydlig inriktning i platsutvecklingen. En platsutveckling och arbetsmetod som kan appliceras på andra strategiska platser utmed kanalen. Läs mer här

ÖREBRO: Björskogsnäs, Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden 
Projektet ska tillgängliggöra platsernas berättelser kring Bergslagens råvaror och industrilandskapet för fler besökare genom att utveckla hållbara och klimatsmarta koncept. Utifrån koncepten och i samarbete med lokala och regionala entreprenörer ska projektet medverka till att utveckla nya produkter och paket som sen marknadsförs och säljs via Destination Bergslagen.  Läs mer här
 

Foto: Isabell Forslund Vikström
Foto: Isabell Forslund Vikström


KUNSKAPSFILM OM PRODUKTUTVECKLING

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling? Se vår första kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.


VÅR SENASTE KUNSKAPSFILM

En kultur- och naturmiljö är rik på äkta berättelser som ger både kunskap och förståelse för vår historia och samtid. Men berättelserna sår även frön till nya upptäckter och är en viktig del när vi skapar en hållbar platsutveckling. Men för vem och varför berättar vi? Och hur kan vi med hjälp av våra berättelser forma en strategi och identitet i vår platsutveckling?  


 

DOKUMENTATION 

Dokumentation Västerås 17 september 2019

NYHETSBREV

Vill du följa projektet och ta del av våra nyhetsbrev? Skicka ett mejl till oss så lägger vi till dig i sändlistan.


Nyhetsbrev December 2021

Nyhetsbrev November 2021

Nyhetsbrev Maj 2021

Nyhetsbrev December 2020

Nyhetsbrev November 2020 


KONTAKT

Processledare Bruk 2.0
Birgitta Wahlberg 
070-620 76 14

Projektledare Bruk 2.0
Ulrika Nisser
072 - 999 46 72
Projektet finansieras av:                             


                             

 
Våra samarbetspartners: 

                  

Senast ändrad 2021-12-17 13:15:35