Bergslagsakademin

Bergslagsakademin en kreativ arena och experimentell verkstad för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. Projektet är initierad av ett antal medlemskommuner i Intresseföreningen Bergslaget med syfte att bidra till hållbar attraktivitet, tillväxt och samhällsutveckling i Bergslagen. I projektet testar vi olika arbetssätt genom erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande möten i kombination med aktiv samverkan mellan näringsliv, lärosäten och offentlig verksamhet. Övergripande tema i Bergslagsakademins arbete är FN:s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Aktuella teman utifrån deltagande kommunerns behov, beslutas årligen i Bergslagsakademins arbetsgrupp.


Medverkande kommuner 2019:

Avesta
Borlänge 
Hedemora 
Ludvika 
Fagersta 
Norberg 
Lindesberg 
Filipstad 
Nora
Storfors


Konferensen Bergslagen 2030 - 6 februari 2019 i Borlänge

För andra gången arrangerade Intresseföreningen Bergslaget inom ramen för projektet Bergslagsakademin konferensen Bergslagen 2030. I år handlade det om hur vi i Bergslagens kommuner kan arbeta med attraktivitet ur ett antal olika perspektiv, för att långsiktigt bygga ett attraktivt och hållbart Bergslagen. Hundratalet anmälda deltagare med representanter från alla fem län i Bergslagen fanns på plats för att lyssna till intressanta föredrag med angelägna frågor och för att nätverka med sina kollegor i kommuner, regioner, näringsliv och lärosäten. Här kan du ta del av programmet och dokumentationen från dagen.


Vill ni medverka i Bergslagsakademin?

I vårt erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin kan du läsa mer om projektet och vad vi erbjuder dig som representerar en kommun/region. Kommer du från näringslivet eller en högskola/universitet och är intresserad av att medverka i Bergslagsakademin? Kontakta oss gärna! Bergslagsakademin ska vara en tankesmedja mellan de offentliga, näringslivet och högskolor/universitet i Bergslagen och vi vill gärna samverka med ditt företag eller den högskola/universitet som du representerar.
Bergslagsakademin medfinansieras av:

 
Senast ändrad 2019-04-16 14:24:47