Nu satsar vi på Bergslagens stålindustri!

På årsmötet som arrangerades den 17 maj i Borlänge beslutades att föreningens fokusområde 2020 är Bergslagens stålindustri. Utifrån detta kommer föreningen uppmärksamma bilden av den moderna, kunskapsintensiva och konkurrenskraftiga industrin där man satsar på bland annat digitalisering, kompetensförhöjning och innovationer. Man kommer även lyfta frma industrins behov av väl fungerande infrastruktur, transportsystem och kvalificerad kompetens. Allt för att i framtiden kunna upprätthålla en stark position inom näringslivet och skapa en hållbar industri.


Bergslagen är en attraktiv region med många världsledande, innovativa och kunskapsintensiva industriföretag som kan erbjuda kvalificerade tjänster och karriärmöjligheter i en global miljö. Utifrån detta kommer föreningen lyfta fram industrins betydelse för regionen och Sverige samt dess behov av exempelvis väl fungerande infrastruktur och kvalificerad kompetens. Bergslagen bidrar stort till Sveriges industriella export som skapar välstånd för hela landet. Därför är föreningens fokusområde 2020 Bergslagens stålindustri.